На овој страни можете преузети општа акта која се примењују у школи као што су: статут школе, школски развојни план, годишњи план рада школе и друго.

Годишњи план рада школе ГПР 2017-2018. год
Школски развојни план