Село Лоћика
18212 Тешица

+381 (18) 610 400
os.acasinadinovic@gmail.com

Поштовани,
Понављамо допис са додатим документом у Word-у! Извините због техничке грешке. Хвала!

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ

Поштовани,

У прилогу је обавештење о организацији и спровођењу обука Остваривање програма наставе и учења орјентисаних на исходе (у организацији ЗУОВ-а и МПНТР) за наставнике СТРАНИХ ЈЕЗИКА и ФИЗИКЕ у основним и средњим школама (Word документ), као и формиране ГРУПЕ за реализацију обука са временом и местом одржавања (Excel документ).

Почетак рада у свим терминима је 09.00 сати.

 

Молимо Вас да ове информације проследите предметним наставницима (страни језик и физика). 

Хвала!

С поштовањем,

Душица Младеновић, просветни саветник, ШУ Ниш

НАПОМЕНА:

Молимо Вас да, уколико неки Ваши наставници желе да похађају обуку у неком другом теримну, на основу датих спискова покушају да самостално или уз Вашу помоћ нађу колегу с којим ће заменити групе/теримине. Ова напомена се налази и у допису. 

 

Фајл преузети:

Шифра за преузети фајл 1598275