Село Лоћика
18212 Тешица

+381 (18) 610 400
os.acasinadinovic@gmail.com

Поштовани,
Понављамо допис са додатим документом у Word-у! Извините због техничке грешке. Хвала!

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ

Поштовани,

У прилогу је обавештење о организацији и спровођењу обука Остваривање програма наставе и учења орјентисаних на исходе (у организацији ЗУОВ-а и МПНТР) за наставнике СТРАНИХ ЈЕЗИКА и ФИЗИКЕ у основним и средњим школама (Word документ), као и формиране ГРУПЕ за реализацију обука са временом и местом одржавања (Excel документ).

Почетак рада у свим терминима је 09.00 сати.

 

Молимо Вас да ове информације проследите предметним наставницима (страни језик и физика). 

Хвала!

С поштовањем,

Душица Младеновић, просветни саветник, ШУ Ниш

НАПОМЕНА:

Молимо Вас да, уколико неки Ваши наставници желе да похађају обуку у неком другом теримну, на основу датих спискова покушају да самостално или уз Вашу помоћ нађу колегу с којим ће заменити групе/теримине. Ова напомена се налази и у допису. 

 

Фајл преузети:

Шифра за преузети фајл 1598275

Поштовани,

Учитељски факултет, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развија и Заводом за унапређивање образовања и васпитања, организује онлајн обуку за наставнике разредне наставе који ове школске године по први пут остварују наставу из предмета Дигитални свет у првом разреду основне школе.

Обука је акредитована решењем министра али није обавезна. Обука је немодерирана и на њој су приказани предлози наставних активности као и корисни образовни ресурси који са могу користити у настави, а реализује се на платформи за учење на даљину ЗУОВЕду.

Обука траје 16 сати (две недеље).

Како би наставници разредне наставе могли да присуствују овој обуци, потребно је да попуне и пошаљу пријаву са својим личним подацима.

Обука почиње у петак 9.10. од 8:00.

Молимо вас да својим наставницима разредне наставе (првог разреда) проследите упутство за пријаву и ово обавештење.

Упутство за наставнике

  1. Сваки наставник самостално уписује своје личнеподатке на Апликацију за пријаву  која се налази на адреси https://obuke.zuov-katalog.rs/ користећи шифру обуке

DSVT20-2558

која је јединствена за све полазнике из Ваше школе. Од велике је важности да полазници исправно попуне ове податке јер ће им се, на основу њих, креирати приступни параметри за платформу ЗУОВЕду и касније генерисати уверења.

  1. При попуњавању упитника, неопходно је уписати личну мејладресу а не адресу коју и други могу да користе (супружници, деца, колеге). Након пријаве, на адресе наставнике НЕ СТИЖЕ потврда пријаве, већ се обавештење приказује на екрану уређаја са кога су се пријавили. Наставник се пријављује само једном!
  1. Рок за пријаву је до четвртка 8.10.2020. до 15:00 часова. Ова пријава је замена за потписивање спискова о присуству обуци када се она реализује непосредним путем.

Видео упутство за попуњавање пријаве погледајте овде

  1. Обука ће бити активна од петка 9.10.2020. од 8:00 часова. Полазник није у обавези да приступи обуци у наведено време, али је потребно да то учини током прва два, три дана обуке.

Обука се налази на адреси https://portal.zuov.gov.rs/

Корисничко име полазника је мејл адреса коју је пријавио приликом попуњавања упитника.

Лозинка је иста за све и гласи:

Obuk@2020

Сваки полазник може променити лозинку након приступа.

Молимо Вас да их о томе обавестите.

  1. Упутство за приступ платформи ЗУОВЕду погледајте овде.
  1. Уколико неко од наставника из Ваше школе не може да приступи обуци након 10.10, вероватно је или унео погрешан мејл при пријави или је пријавио адресу коју неко други већ користи, или погрешно прекуцава лозинку.

У оваквим случајевима, потребно је прикупити податке о тим наставницима и послати поруку на адресу техничке подршке This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.