Село Лоћика
18212 Тешица

+381 (18) 610 400
os.acasinadinovic@gmail.com

Основна школа "Аца Синадиновић" Лоћика основана је 1919. године као нижа основна школа да би касније постала потпуна основна школа. За време рата школа је радила у тешким условима јер је била неколико пута паљена и рушена.

     Решењем Министарства просвете бр. 51161 од 25. августа 1948. године из Моравца је премештена непотпуна, односно Нижа гимназија у Лоћику када су ученици полагали малу матуру.

     Када је законом о основној школи 1952. године уведено осмогодишње образовање, школа у Лоћики постаје потпуна осмогодишња школа. После рата лоћичка школа постаје нижа гимназија, где наставу похађају ученици из Моравца, Лужана, Нозрине, Тешице, Грејача, Дашнице, Великог Дреновца и целог Туријског краја.

     У школи је једно време било и интернатског смештаја. Матична школа посатје 1968. године када су јој припојене школе у Грејачу и Кулини, а 1985. године и одељење у Тешици постаје истурено осморазредно одељење ове школе.

     Школа носи назив познатог борца Александра Аце Синадиновића, скојевца, који је погинуо недалеко од Лоћике и борби у Другом светском рату. До 1968. године када је извршена интеграција свих школа свака од школа је носила посебно име.

    Дан школе се слави 19. маја.