Село Лоћика
18212 Тешица

+381 (18) 610 400
os.acasinadinovic@gmail.com

Допуна Акта о процени ризика - План примене мера за спречавање ширења заразне болести COVID -19

   Поштовани,

   У прилогу мејла Вам достављамо План примене мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19 као Допуну Акта о         процени ризика на радним местима, који је потребно да одштампате, заведете и поступате у складу са предвиђеним мерама       из Плана.

  У складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразних болести ("Сл. гласник РС", бр. 94/2020), члан 5. достављамо Вам ИНСТРУКЦИЈЕ И УПУТСТВА О МЕРАМА И ПОСТУПЦИМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ  које је послодавац дужан да достави сваком запосленом у штампаном облику или путем електронске поште и истакне на видним и лако уочљивим местима у објектима које користи за рад.

На основу члана 6. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести ("Сл. гласник РС", бр. 94/2020), послодавац је дужан да уреди обавезе и одговорности у вези са праћењем и контролом примене мера и активности за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести тако што ће ОДЛУКОМ ОДРЕДИТИ ЛИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ у објектима и радним просторијама, из редова запослених.

Форма Одлуке налази се у Плану примене мера, Прилог 3. на страни 26.

Лице за спровођење и контролу спровођења превентивних мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, у објектима и радним просторијама врши контролу примене мера послодавца и запослених из Плана примене мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19 као и ЕВИДЕНЦИЈУ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, попуњавањем Табеле дате у Прилогу 4. Плана о превентивним мерама.

Срдачан поздрав,
Агенција "БЕЗБЕДНОСТ ДС" Алексинац,

Валентина Симић, ПР
Нинослава Поповић-Николић, лице за безбедност и здравље на раду

 

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 2