Село Лоћика
18212 Тешица

+381 (18) 610 400
os.acasinadinovic@gmail.com

Правилници о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању

   Правилници о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању

   На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.         88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

   Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

ПРАВИЛНИК
о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Члан 1.

У Правилнику о оцењивању…

Прочитај више...